Stress, somber, down, depressief?

Bijna iedereen wordt zo nu en dan geconfronteerd met negatieve emoties. Zo kunnen financiële problemen leiden tot wanhoop, een dreigende ontslaggolf op het werk tot angst en een sterfgeval in de naaste omgeving tot verdriet. Negatieve emoties kunnen invloed hebben op de kwaliteit van het leven en de gezondheid. Uiteindelijk kunnen deze zwaarmoedige gevoelens zich ontwikkelen tot stress, burn-out en depressie. Het is dan ook belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium in te grijpen bij negatieve emoties. Het liefst natuurlijk en zonder bijwerkingen… 

 Wat zijn emoties? 

Emoties zijn signalen die vertellen hoe iemand zich op een bepaald moment voelt. Er zijn vier primaire emoties: bang, boos, droevig en blij. Secundaire emoties ontstaan meestal na het optreden van de ongewenste situatie. Hier komt denken aan te pas. Angst kan omslaan in paniek. Boosheid in woede. Verdriet in pijn. En blijheid in extase. Vooral secundaire emoties van negatieve aard kunnen langer aanhouden en bij niet tijdig ingrijpen zich versterken. Dit kan uiteindelijk leiden tot overmatige stress, burn-out en depressie. 

 Stress, aanjager van negatieve emoties 

Naar schatting 75% van alle mannen en vrouwen worden eens in de twee weken geconfronteerd met stress. Spanningen zijn een belangrijk ingrediënt van het leven. Stress is een stimulans om beter te kunnen presteren en om beter te kunnen concentreren. Stress van korte aard haalt het goede in een mens naar boven. Echter tegenwoordig krijgen we stress van onbetaalde rekeningen, relatieproblemen en conflicten op het werk. Het stresssysteem van het lichaam wordt op scherp gezet, maar een snelle uitweg is er niet. De opgekomen spanningen blijven hangen. Daardoor kan iemand sneller geïrriteerd raken en zich somber of neerslachtig gaan voelen. Overmatige stress kan voorts leiden tot angst- en paniekaanvallen, slapeloosheid, boosheid en frustraties, burn-out en depressies. 

 Burn-out: het gevaar van een ‘lege’ batterij 

Een burn-out is geen ziekte, maar wordt beschouwd als een stress-gerelateerde stoornis in de categorie oververmoeidheid en overspannenheid. Een burn-out ontstaat door chronische overbelasting en uitputting van het zenuwstelsel en is vaak gerelateerd aan werk en prestatie. Hoge werkdruk is één van de belangrijkste oorzaken. Maar ook maatschappelijke druk, digitale overbelasting en perfectionistische karaktereigenschappen kunnen een rol spelen. 
 

Roep om natuurlijke oplossing 

Geneesmiddelen tegen deze negatieve emoties, overmatige stress, depressies en burn-out helpen vaak ten dele  en hebben bijwerkingen. Het gebruik gaat vaak gepaard met lage bloeddruk, duizeligheid, gewichtstoename, slaapstoornissen, seksuele stoornissen, maag- en darmproblemen en misselijkheid. Het is voor uw gezondheid daarom essentieel niet te snel te grijpen naar deze geneesmiddelen. Daarom is er een grote behoefte aan een natuurlijk middel dat negatieve emoties door stress kan bestrijden zonder bijwerkingen. Ook als ondersteuning bij het afbouwen van antidepressiva kan een natuurlijk middel soms heel goed werken. 

 Wij kunnen uw stress niet weghalen, maar wel de reactie van het lichaam op de stress!